Ponsilaisuus leviää- Bengt Pohjanen

Ponsilaiset

Mie istuin kerran saunassa kirjailiaillan jälkhiin Oulussa. Laarila istu mies ja kyseli mistä päin mie olen. Mie sanoin, ette Ruottin Tornionlaaksosta. Se sano, ette jaa, tethään oletta niitä helvetin lapsia. Mie sanoin, ette mie luulin Jumalalla olevan vain yks poika, mutta taitaa olla kaks. Se sano, ette hään oon SRK-lainen. Mie kysyin mikä se semmonen akronyymi oon. Se sano, ette Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys. Jaa, mie sanoin, niitä ponsilaisia. Tethään 30-luvula lähätittä ponsia kaikile lestaatialaisile, ette koko Tornionlaakso oli tuomittu helvetin peräseinäle polttopuiksi.

Nyt tämä ponsialisuus oon leviny Meänmaahan, Lannanmaale ja Kveenimaale. Ponsi tullee, ponsia lentää, ponsia jaethaan.

Mie johin vuona 1970 kesäkirkkoa nuorten kans. Kihlankissa lensi ponsi, se oli Taalinan allekirjottama ja met emmä saahneet laulaa virsiä Kihlankisasa. Taalina ei niistä tykäny.

Sattajärvessä olit isotseurat 1978 siinä Petäjäniemen talon karkealla. Sielä sain ponnen ja viskathiin ulos. Yks niistä Sattajärven ponsilaisista, politiikko, lestaatialianen, tuli viimi kesänä minun tykö Pajalan markkinoile ja sano ko näki kirjat, ette paljon olet saanu aikhaan. Mie sanoin, ette kiitos teile ko annoitta ponnen 1978, pääsin teistä. Se lähti laukhoon, sölkä köykyssä meni, vissiin ponnen maile.

Nyt ponsia jaethaan villisti. Mie menin äsken ja ilomotin Luulajan Tornedalsgilletin kotisivula, ette oon tulllu uusi meänkielinen Meänmaa-avisi, numero 3-23. Tuli puhheenjohtajalta ponsi. Tänne ei saa panna! Pääsin vaphaaksi Luulajan ponsialisista. Hellurei!

Haaparannala ei niinkhään ole ponsilaisia. Mataringissa joku entinen Taalinan kannattaja. Svansteinissa oon. Juoksenkissa ainaki yks. Pajalassa, ette vilisee ja Korpilompolossa ja kylissä oon paljon. Kaunisvaarassa ja Lannanmaassa. Hyi takasi! Ponsialisuus leviää. Koskhaan se helvetti oon täynä?

Kälmit ponsilaiset sanova, ette siehään olet itte tahtonu pontta. Met siivot sen sulle annoima. Hellurei!

 

Kategoriat: Ylheinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Ponsilaisuus leviää- Bengt Pohjanen

16.11.2023. Torniossa(/Torneå

Kategoriat: Ylheinen | Kommentit pois päältä artikkelissa 16.11.2023. Torniossa(/Torneå

Puhe muotokuvan avajaisissa Torniossa 16.11.2023

Kiitos Jouko Alapartanen ja Hannu Alatalo. Oon ollu hauska mulle ja Monikalle seurata tätä työtä.
Espanjalainen runoilija Carlos Marzal kirjottaa yhessä runossa:
Jolla ei ole kasuvia, se ei saata käyttää naamaria.
Mie olen kirjottannu esseekokoelman Vaihettaa kieltä, vaihettaa naamaria. Kukas tässä potretissa kattoo minua ja teitä? Miltäs puolen väylää se kattoo? Oonkos tämä raja semmonen naamarien maa? Puhutkos sie ruottia tuossa, vai suomea, vai meänkieltä. Ko mie vaihetan kieltä mie vaihetan naamaria. Mene ja sano!
Ko mie näin aika valhmiin maalauksen mie huuahtin: En mie tieny, ette mie olen mamman näkönen!
Mie olen tästä kiitolinen! Mainittu espanjalainen runoilija kirjottaa, ette kasuvet ei saa olla Robinson Crousen Perjantain jällkiä hiekassa. Tästä lähtien mie en ole vain laitimaisen kiveliön katoavan hangen jälkiä, Jouko oon koonu sieltä ja täältä ja siittä oon tullu Pänktti/Bengt/ Ja Bengt: Kolmiyhteinen persuna mutta yhtä olentoa.
Kunkas se oon sen klaaranu? Kreikankielen sana thaumadzein prosópon tarkottaa: Mainoa ja ihmetellä kasuvia ja toinen sanonta oon lambanein prósopon: ottaa kasuvet, mutta molemat sanonat tarkottava yhtä ja sammaa: Kunnioittaa kasuvia, mikä tietää kunnioittaa kasuvien syvintä olentoa, ei niinkhään yksilöä, mutta persoonaa. Kreikankielen sana kasuvet tarkottaa kans persoonaa.
Jouko maino, Jouko otti ja Jouko kunnioitti ja nyt mieki olen.
Kategoriat: Ylheinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Puhe muotokuvan avajaisissa Torniossa 16.11.2023

Tal vid avtäckandet av porträtt, målat av Jouko Alapartanen, Torneå den 16.11.2023

Den spanske diktaren Carlos Marzal skriver i en av sina dikter: Den som inte har ett ansikte kan inte ha någon mask. Och jag behöver tre masker. Jag har skrivit en essäbok, Byta språk, byta mask. Vem ser på mig och er här? Från vilken sida av älven tittar han? Är inte gränsen ett maskernas land? Vilket språk talar jag på porträttet här? Svenska, meänkieli, finska?
När jag byter språk byter jag mask. Gå och säg!
När jag första såg ett nästan färdigt porträtt upptäckte jag till min förvåning att jag har drag av min mamma, Helga.
Jag är tacksam. Nämnde spanska poet skriver att ett ansikte aldrig får vara Robinson Crusoes Fredagens spår i sanden på en öde strand. Från och med nu är jag inte försvinnande spår i skaren i marginalernas marginal. Jag har ett ansikte och kan ha mina masker. Jouko har plockat ihop här och där och skapat Bengt/Pänktti/Bengt, treenig person av ett och samma väsen. Hur har han klarat detta?
Det grekiska ordet thaumadzein prósopon betyder: förundras och förvånas av ett ansikte och lambanein prósopon betyder att ta till sig ett ansikte. Båda uttrycker betyder att respektera en person. Respektera ansiktet betyder respektera det djupaste i människan, personen, inte bara individen (som är lik Helga). Ansikte och person är synonymer. Jouko förundrades och tog till sig. Han respekterade och nu är jag.
Kategoriat: Ylheinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Tal vid avtäckandet av porträtt, målat av Jouko Alapartanen, Torneå den 16.11.2023

Kotiranta, rakas maa/Hemstranden, vårt kära land

En hyllning till vårt språk och vår kultur. Jag känner denna dag en sådan glädje, lycka och tacksamhet för att jag fått växa upp i Kassa, där Laestadius vackra och lyriska språk väckte mitt intresse för skönhet, där veteranernas berättelse gjorde mig till berättare, ett hem som var öppet för människor med skilda språk och kulturer, kammaren där smugglarna räknade långa finska mark, en tacksamhet för Kassa BII-skola, där slöjden var på finska och där fröken Anna tog emot oss som inte kunde svenska, där jag redan på den första julfesten fick läsa Midvinternattens köld är hård. Jag är idag polyglott. Författare på tre språk, översättare från femton. Jag ser denna inspelning och ögonen tåras av lycka och även medkänsla för er som av politiska skäl inte fick sitta vid Lars Levis fötter, inte såg värdet av språket som erbjöds oss på gymnasiet i Haparanda. Jag vill tacka vårt folkhem, vår demokrati, för allt jag fick ända till doktorsdisputationen vid Stockholms universitet. För Honoris causa vid Uleåborgs universitet.

Kategoriat: Ylheinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Kotiranta, rakas maa/Hemstranden, vårt kära land

Hyvästi vaiko näkemiin

En sorgesång, efter Gullberg
Ord som fäktar mot övermakten

Du skall krossas och sönderslås

Stora andar har enligt pravda

Nått Kirúna, Mejas lås.

Tusenårig meänkieli

efterlyses från Meänmaa.

 

Mycket svag, med sorgsna ögon

klädd som främling, när det försvann.

Kanske nosar det bortom åren

Dit våra herrar ej vägen fann,

Frihetstiden, där våra egna

nu väljer tystnad i avskildhet.

 

Visst har vi med sejd och galder

Krönt vår möda med spel och sång,

Ummikot som vårat gissel

Har skapat sarkofager här och där.

Men hyllningskören ljuder kanske

Vid Meänkielis sista sång.

 

Men för Meänmaa i vårt hjärta

Måste några ge livet sitt.

Snart vi stiger ner till Tuoni

Följd av ingen som oss förstår

Oss som en gång tog för givet

Att vi som har det som modersmål

Får företräda oss själva nu

och sedan vårt döda språk.

Idag är alla dörrar låsta,

där sitter våra herrar nu.

 

Bengt Pohjanen

 

Kategoriat: Ylheinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Hyvästi vaiko näkemiin

 

 

Kategoriat: Dikter/Runoja | Kommentit pois päältä artikkelissa

Meänkielidagen den 27 februari – bakgrund, historik och nuläge

            Meänkielidagen den 27 februari

Föreningen Meänmaa har den 15 juli 2016 vid tinkerit, årsmötet, beslutat att den 27 februari årligen skall firas som Meänkielidagen.

De övriga dagar som Meänmaa initierat och infört som märkesdagar är för- utom nämnda 27 februari, Hilja Byströmdagen den 18 april, Meän päivä/Torne- dalingarnas dag den 15 juli samt Meänkielispråkiga teaterns dag 3 oktober.

Underlaget för beslutet att fira Meänkielidagen den 27 februari var att vi detta datum 1988 samlades i Pajala för att proklamera meänkieli som ett eget språk.

https://youtu.be/1VbELh1QnRE

Dagen började med två föreläsningar i det nya Smedjan, Folkets hus, där Bengt Pohjanen ett par år tidigare hållit ett tal och då tagit initiativet till Meän Akateemi – Academia Tornedaliensis. En mössa skickades ut till den stora publiken och en grundpenning insamlades. Meän Akateemi hade därmed fått en start. Och nu, den 27 februari 1988, var det dags för en högtid. Efter före- läsningarna på Smedjan samlades man i Pajala kyrka, där professor Henning Johansson höll högtidstal och proklamerade att Meänkieli nu var ett språk bland alla andra språk. Bengt Pohjanen läste ur sin nyutkomna översättning av Markusevangeliet, Tule Leevi fölhjyyn, som var den första publikationen av Meän Akateemi, i samarbete med förlaget Kamos, som även gett ut Lyykeri, den första meänkielispråkliga romanen. Meän akateemi – Academia tornedaliensis drivs av Barents Publisher i samarbete med Meänmaa-föreningen.

Sånggruppen Sisaret sjöng och kyrkoherde Hans Stiglund höll en betraktelse. Kommunalrådet i Pajala, Sture Fredriksson, blev den förste mottagaren av den budkavle som sändes ut. Ett fyrverkeri utanför kyrkan proklamerade Meänkieli som ett eget språk. Svensk tv var på plats och sände en stor del av högtiden i ”Café Luleå”.

Texten skriven i nämnda budkavle på renskinn undertecknades av oss som aktivt ville stödja vår (tornedalska) kultur, vårt språk, våra ortnamn, undervisningen om oss i skolan, vetenskap och konst från oss. Kort sagt: utveckling för vår region.

Budkavlen delgavs tusentals personer som samlats till olika kulturevenemang på de drygt tjugo platser dit budkavlen nådde. De församlade skrev sina namnteckningar.

 

 

Kategoriat: Kylttyyri | Kommentit pois päältä artikkelissa Meänkielidagen den 27 februari – bakgrund, historik och nuläge

Korkmattan

Korkmattan på biblioteket

 

Han hade redan som barn drabbats av skrivlust och passion för berättelser. Nu var han 77 år, polyglott och trespråkig författare i alla genre, prisbelönt och översatt till flera språk.

Kommunen han bodde i kände inte till hans författarskap, vilket inte är så konstigt, ingen är ju profet i de falska profeternas bygder. I den mån någon försökte lyfta fram hans författarskap stoppades det av ordförande i kommunfullmäktige.

Nu kom det en ny bibliotekarie, som ville att han skulle sätta upp sin utställning om sitt författarskap. Han blev förstås överraskad och glad. Äntligen! Som det heter i det litterära livet.

Så blev det dags. Allt på plats. P4 Norrbotten var på biblioteket. Oj, då, tänkte han. De brukar ju inte visa större intresse för honom. En dam gick genom biblioteket. Hon höll mikrofonen högt. Och huvet högt. Hon såg ut som drottningen av Babel vid Littfesten i Umeå. Medan hon gick genom salen tog hon över hela rummet. Nåväl, snart ställer hon frågan om hur det känns efter 50 års författarskap.

Men det var inte därför hon var där från P4. Hon frågade kommunalrådet, som åt tårta: ”Hur känns det att ha en ny korkmatta på biblioteket?”

Det var korkmattan som var av intresse för P4.

Kommunens kommunikatör stoppade också tårta i munnen. Även hon firade den nya korkmattan.

Med grädden rinnande ur mungipan förklarade hon för författaren att hon kommunicerat korkmattan för att göra kommunen mer ”attraktiv”. Hon sade ordet vilande på dubbelkonsonanterna och med betoning på den första stavelsen: ”ATTT-raktiv!”

 

 

 

Kategoriat: Ylheinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Korkmattan

När vällingen regnar

S’olekko olla menheen

Bengt Pohjanen

Ann-Gerd Simu skriver i sin essä om Hitom himlen: ”Det senaste decenniet har det utkommit flera kritikerrosade och bästsäljande romaner som utspelar sig i Norr- eller Västerbotten. En av de Augustprisnominerade var Testamente av Nina Wähä. Författaren är född och uppvuxen i Stockholm men hennes mor kommer från finska Tornedalen. I boken säger en av huvudkaraktärerna: Tornedalingar kan bara två saker: supa och föda barn. Skulle en förläggare idag godta sådana uttryck om en vilken som helst annan folkgrupp?”

Var går gränsen för hets mot en folkgrupp? När blir en skildring etnorasistisk? Vi skall inte censurera författarnas texter, men vi skall analysera, kritisera och bemöta påståenden som inte gestaltar utan påstår att människor beter sig på ett visst sätt för att de tillhör en grupp, typ tornedalingar. Vi skall bemöta totalitära ideologiskt styrda påståenden om folkgrupper. Stalindyrkande, Leninhyllande Putinkramaande författares påståenden om laestadianer och tornedalingar behöver ifrågasättas.

Avslutningsvis skall jag bemöta påståenden om min hemkommun Pajala.

Är detta Pajala och Tärendö?

Reaktionära gubbar som inte vill ha elektricitet till Pajala på 60- och 70-talet. Inte heller asfalterade vägar. Tjocka tanter. Musiken som når Tornedalen först på 60- och 70-talet. Pajalapojkar som aldrig sett en radioapparat eller grammofon förrän nämnda decennier. Testosteronstinna karlars utbrott! Västlaestadianska pojkar, uppväxta med ständig aga, slagna till tro och underkastelse, slutar prata. Fattigdom, elände, intolerans, utsocknes original och förtryck i västlaestadiansk miljö i Pajalas barnrikekvarter.

Allt detta och mer därtill finns att ta del av i riksmedia, Svenska Dagbladet 10.12.03. Och inte bara Pajala utan … ”… det är roligt när folk fiser. I Norrbotten är vi fortfarande groteska, i motsats till Västerbotten som redan genomgått det viktorianska stadiet.” (Hufvudstadsbladet 21.8.2001.

Hör här, läs: ”I Norrbotten är vi så okultiverade och grova att vi sällan haft litteratur hemma … själv kommer jag från en outvecklad del av Sverige.” (Hufvudstadsbladet 21.8.2001).

Lördag 27.9.2003 läser jag denna häpnadsväckande nyhet i Hufvudstadsbladet: ”I Pajala fanns det ingen skriftlig tradition. Där trodde man förr att man kunde bli tokig av att läsa för mycket böcker.”

I samma tidning får jag veta att underlivet är roligt och att ingen i Pajala frivilligt vare sig läst eller köpt en bok. Utom uppgiftslämnarens far förstås. Han var annorlunda. Han gillade böcker.

Nordnytt sände 27.9.2003 från Momma torget i Pajala, där även kommunalrådet saluför sin kommun med följande ord: ”Vi tornedalingar läser ju inte böcker.” Att han själv inte läser böcker betyder ju inte att vi tornedalingar inte gjort det. Själv har jag börjat samla på mitt bibliotek på 50-talet. Jag har debuterat som författare medan jag bodde i Pajala 1974. Nog känns det en aning elakt att läsa i tidningar att man varken läst eller skrivit i Pajala. Kommunalrådet ifråga har inte behövt bilda sig. Han tillhör den politiska eliten och miljonerna har regnat ner över hans projekt vid gamla tullen i Kolari och gamla ålderdomshemmet. Han behöver bara gnälla till så kommer nya miljoner. Nej, han behöver inte läsa.

Är Tärendö verkligen så efterblivet som Dagens Nyheter ger sken av den 19 oktober 2003 ”är efterbliven med mycket inavel”. Uppgiftslämnaren poängterar att han vill ha det med i intervjun.

Har vi inte haft musik?. Ingen kultur? Ingen skriftlig tradition?

Här kommer fakta

I Pajala fanns Royal biografi. Hon dansade en sommar 1952 med Folke Sundqvist och Ulla Adolphoson. Vi såg den, vi som alla andra i Sverige.

25 april 1953 blev Sven Ingemar Olofsson doktor i Uppsala. För sin avhandling hade han lärt sig 13 språk.

Vem har lyssnat så mycket på Sostekosinski som vi? 14.11.1953 kl 21:30 har jag avnjutit en pianokonsert med George de Godzinskiy. Då var jag nio år.
Vi sände Sibelius via kabel till ladugården.

Samma år får Pajala djupfryst och filmförpackat lika snabbt som stockholmarna.

12.12. läste jag Cisco Kid på finska. Samma dag som Mika Waltaris Johannes Angelos recenserades i Haparandabladet. Och i början av 1954 for de första tornedalingarna till Kanarieöarna på charter. Folk– som enligt mediauppgifter från Pajala – inte ens vågade skriva till firarprogram i radion, besökte Italien och gjorde utomlandsresor som alla andra svenskar.

I mars 1954 kom det brev från en tornedaling i Palm Springs till Sattajärvi. Vederbörande skrev att posten där inte varit större än bastun i Petäjävaaragården i Sattajärvi.

Bridgeklubbar träffades i Korpilombolo och Pajala. De hette Pääjärvi och Alatalo och Kalla.

Pajala ingen efterbliven kultur – kolla här!

JUF är bildat i Pajala, i Erkheikki 1918 på Snellgården.

Enligt uppgift i media har Pajalaborna och tornedalingarna inte känt till grönsaker. Men faktum är att Olle Wanhainen redan i juli 1954 var en svensk specialist på vitkål. Hietalas exporterade grönsaker till södra Sverige på 50-talet.

31.7. 1954 invigdes en av de mest moderna busstationerna i Pajala.

11.12.1954 Löste Leo Pohjanen, f d tullman, gulaschbaron och luntrejare gåtan med anemi hos hästar. Veterinär Lindblom vet hur det gick till. Han fick föreläsa för professorer i Stockholm.

2.7. 1955 hittades ännu en botanisk raritet i Pajala, en orkidé: Cypripedium calceolus. Samma dag besöktes Luppio av 300 turister.

3.11.1955 hade Pajala 192 elever i  klasser på realskolan.

8.12. 1955 kunde man avnjuta en kantelekonsert i Pajala och Charles Portin har framgång i Florens.

Hur var det med musiken i Pajala? Kom den på 70-talet? Enligt media nådde inget av musiken i slutet av 60-talet Pajala. För att det var så långt mellan världen och Pajala.

1966, på hösten var jag tjänstebiträde i Pajala, Östen Tano och jag satt på församlingshemmet och då började det plötsligt dåna i rummet intill. Det var Jon Avenäs och hans popgrupp som spelade, i kyrkliga lokaler.

Själv har jag ett foto i ett av mina första album. Det är över 40 år gammalt. Jag står med en gitarr, runt mig sitter tre smågrabbar, mina syskonbarn med var sin liten gitarr. Det var Elvis och Beatles för hela slanten.

1956 bildades Olas kvartett: Trummis: Bernhard Tjackus Finnholm. Där var Kvarpan Håkan Westerberg och Stålfelan Ole Nygård.

Samma höst hittade Evert Hjärtberg en kräfta i Pajala..

23.1.1956 fanns det 26.013 bokband i Tornedalen – 171 på finska.

I Karungi ökade boklåningen enormt: med 80 i veckan.

1959:Erik Hjort byter nyårshälsning med Werner von Braun, atombombens skapare.

I Pajala var matlagningskurserna så populära att alla inte fick plats.

  1. 2. 1959: Gideon Larson från Pajala revolutionerar skogsbruket genom att uppfinna en ny maskin.

17.3.1959: Tornedalingar åter i topp på kadettskola.

26.5.1959: Tornedaling blir bäste elev på Grafiska institutet. Inte bara årets utan den bästa sen kurserna börjat 15 år tidigare.

16.4.1959: Pajala får länets förste flygande polis.

24.9.1959: Pajala har bästa indrivningen i Nb. Kihlanki en mönsterort.

15.12.1959 Per Vennnberg tämjer djur i Pajala.

13.2. 1960: Kottplockningsmaskin uppfunnen i Pajala.

19.4.1960: Sveriges första treläkarstation – i Pajala.

11.8: 11.8.60 Världsmästaren på dragspel: James Reany besöker Pajala.

3.11.60: Göran Högberg vinner uppsatstävling i radio, gör succé som radioröst.

15.12.60: Pajala först med flis.

1961: 54 ton potatis per hektar..

28.3 1961 slår Pajala kursrekord genom Anna Skarell som gått 60 kurser.

27.5.61: Pajalaflickan Ingegerd Perttu bäst i uppsatsskrivning.

17.8.61: Pajalaflickan Doris Hjärtström vinner första pris i teckningstävling.

2.9:61: Länets radioskola i svenska och finska börjar.

10.10.61: Hillevi Lugnfors från Anttis i Pajala liftar till Tyskland.

14.10: Ivar Kaati får tapperhetsmedalj i Kongo för fin insats i Jadotville.

19.10.61: Med lic Ingemar Berggård, Kangosfors, till Amerika som lärare. ”On the Freactionation of Preteins Glycoproteins, and Mucopolysaecharides, and Mucopolysaechrides in normal Human Urine by Zone Electrophoresis” 30 år. Pappan: Verner Mäkitalo. Nog finns det lite skriftlig tradition i Pajala.

21.10.61: Skoltetaer i Pajala: Moliere, Ibsen, Strindberg, Bergman.

28.10.61: Vi Ivo Andric och ser Änglar finns dom med Jarl Kulle och Christian Schollin.

Pajala ökade med 6 personer.

Och slutklämmen:

18.12.61: En unik flygning med en TV-apparat i julklapp till Ida och Arthur Forsström. Henrik och Hans Forsström flyger i eget plan via Finland med specialtillstånd och landar på isen i Pajala. Det tog 4 timmar att flyga.

När våra egna herrar lämnade vårt gemensamma språk, och försökte locka alla med på resan met olima vain menheen! (fortsatte vi som om inget hänt). Vår uthållighet och vår kärlek bar språket och kulturen vidare – som döda kära om inte annat. Nu sker en uppståndelse. Pengarna finns, men inte för oss och våra projekt.

När vällingen regnar från himmelen ner har den fattige aldrig, nej aldrig nån sked. Åt dem som har skall givas och från dem intet har skall tagas det som eventuellt har. De sista resterna och benbitarna.

När vi nu frågar vad vi ska göra med våra rättigheter är svaret detsamma:

Solekko olla menheen.

 

 

Kategoriat: Ylheinen | Kommentit pois päältä artikkelissa När vällingen regnar