Lär dig i stället för att gnälla!

2015-07-15 11.51.08 aili eriksen
Aili Eriksen firade Meänflakudagen den 15 juli 2015. Foto: Lars Lampinen

Aili Eriksen, Lär dig i stället för att gnälla!

Tankar kring lärande av det kvänska språket

Har du svårt att våga prata? Är det så, att du bara kan enstaka fraser och ord på kvänska? Känner du sorg över att du förlorat din identitet och ditt språk?  Kanske kan mina erfarenheter vara till hjälp. Det är självklart tråkigt att man inte har fått lära sig språket, men i det ligger också hotet att man förblir i det. Det är lätt att man bara accepterar situationen och inte försöker att göra någonting åt den.

Det är sant, att ett litet barn inte själv kan välja sitt språk, men det kan en vuxen person göra, som har lusten att lära sig. För mig var det sorgligt när jag inte kunde behärska det kvänska språket. Jag var nog mera arg än ledsen och det var det som gav mig motivationen att fortsätta. Därför vill jag säga, att du först måste fundera över hur viktigt det här språket är för dig. Dessutom måste tänka på hur mycket tid och resurser du kan lägga ner på att lära dig det.

Ett sätt att lära sig kvänska är givetvis att besöka platser där språket används, och att vara väldigt lyhörd. Kommer du i samspråk med en kvänspråkig, kom då överens med den personen, att ni enbart använder kvänska tillsammans och att hen till en början använder lättfattliga ord och meningar. Du skall också övertyga din samtalspartner om, att det är så du vill ha det, i annat fall kan hen börja prata nordnorska med dig. Skulle det ändå hända, så svara frimodigt på kvänska. Kom ihåg att andra inte kan göra jobbet åt dig, det är du själv som alltid skall svara på kvänska på tilltal, fast det är sannerligen inte lätt. Gör så i alla fall, och det spelar absolut ingen roll om det blir fel då och då.  Språkkunskapen kommer succesivt att bli bättre. Inte ens kvänspråkiga har kunnat språket perfekt från början, och inte har de lärt det av sig själv. När du lär känna en person genom det kvänska språket, så kommer det att bli ert gemensamma språk och det kommer att kännas naturligt att prata det.

Ifall en person inte har tid att lära dig tillräckligt ofta, så sök upp andra kvänspråkiga. Så länge du inte behärskar språket tillräckligt bra, så är det en fördel att ha en stor bekantskapskrets. Då har man en möjlighet att lyssna på andras samtal på kvänska och efteråt analysera ordens och meningarnas betydelser. Sök även upp någon annan, som liksom du håller på att lära sig kvänska. Det känns alltid bättre om man vet att man inte är ensam.

Det kan också vara till hjälp att använda språket i frågor som du själv känner för, eller i ämnen som känns intressanta och viktiga för dig. Gillar du att samla på frimärken eller om du tycker om en speciell musik, så prata om det. Jag tycker om att skriva, därför ser jag till att hamna i situationer som ger mig möjlighet att skriva. Ifall du inte hittar ord för moderna ord och uttryck, så försök att analysera fram en översättning t.ex. genom att diskutera med en annan kvänspråkig.

Ett annat sätt att utöka ordförrådet är, att läsa kvänsk text. Även här gäller det att man väljer lätta texter till att börja med. Det är på sin plats att redogöra för hur mycket läsmaterial det finns. Det är inte nödvändigt att börja med boken Kuosuvaaran takana. Läs det som du känner för. De lättare texterna hittar du i bilderböckerna Kummitus ja tähtipoika. Dessutom bildserien Kapteinin joulu, som du förmodligen hittar på biblioteket. Självklart har du även tidningen Ruijan kaiku. Det är också givande att lyssna på språket, då man lättare kan förstå det grammatiska när man lyssnar på språkets formuleringar.  Filmer av Anstein Mikkelsen är ofta på kvänska.

Jag kan även tänka mig att det är nyttigt att lyssna på allt positivt och även negativt, som folk uttalar sig om sina egna språkkunskaper. Ändå tror jag inte att det i slutändan betyder så mycket, eftersom man har olika uppfattningar om vad som är goda språkkunskaper. De kunskaperna kan variera av olika anledningar, exempelvis av trötthet. Hemligheten är dock att man bör gå vidare och glömma andras tankar och åsikter. Din plan måste vara att ha modet att möta nya situationer och utmaningar, eftersom de kan hjälpa dig att förkovra dig i det kvänska språket.

Lyssna inte på myter som påstår att det är svårt att lära sig kvänska. Även andra språk, som engelska, tyska och ryska kräver att du lägger ner ett stort arbete i inlärandet. Att lära sig nya språk är inte enkelt, men det lönar sig dock att lägga ner möda på det, för man får så mycket i utbyte av det. Folk blir annorlunda när de använder sitt modersmål och det kan även du bli när du lättare kan förstå din egen kultur.

Jag är egentligen ingen expert i ämnet språkinlärning. Jag uttalar mig enbart utifrån mina egna erfarenheter och jag hoppas att det kan gagna någon. Även jag följer mina egna råd då jag nu skriver den här artikeln i syfte att lära mig att skriva på kvänska.

Aili Eriksen

Svensk översättning: Lars Lampinen

Kategoria(t): På svenska. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.