En istu ennää kuulijanpaikala/ Åhörarplats igen – nej tack!

KVÄNLAND_Faravids rike_Pärm

Vallottajat oon omala kielelä määritelheet meät, sanohneet mitä ja ketä met olema, kirjottanheet meän histuurian ja käskenheet meät isthuun kuuntelijanpaikale ja sieltä seuraahmaan heän sanojen pitkää juoksua.

Mie sain äsken kysymyksen meän omien herrojen puhheenjohtajalta miksi mie en tullu Kirunan kokkouksheen kuulijanpaikale. Mie sanoin, ette mie en ennää istu kuulijanpaikala. Olletikki ko oon kysymys asiasta, jota olen tutkinu vuosikymmenen, kirjottanu kirjojaki.

Tidigare har makthavarna placerat oss på läktarplats för att definieras av dem. På läktarplats har vi fått med ögat och örat fått följa de främmande ordens långlopp. Nu undrar våra egna herrar varför jag inte kommit till mötet i Kiruna och lyssnat. Mitt svar är att jag nog länge suttit på läktarplats och definierats av främmande tungor. Nu definieras jag åter – men denna gång av sådana som påstår sig tillhöra samma språk och kultur som jag. Nej tack! I all synnerhet som jag forskat i ämnet i ett årtionde och skrivit böcker i det också.

Kategoria(t): Tinkeri. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.