STR-T:s unga angriper äldre meänkielispråkiga/STR-T:n nuoret hyökkäävä vanhojen kimphuun

30- och 40-talisterna är de generationer som burit den tyngsta bördan av att vara en utsatt minoritet i Tornedalen. Det är också dessa som är länken in i framtiden. Språk och kultur hör ihop. De är bärare av meänkieli. Nu angriper STR:Ts unga, Johanna Sirkka och journalisten Ida Brännström några få ur denna generation för att hindra dem och de unga från att använda meänkieli.  Men de preciserar inte vilka personer det gäller. Hanna Aili, Arboga, står bakom rapporten.

Denna grova och kränkande anklagelse kan vi läsa i STR:Ts bidragsstödda hemsida:

”Just denna standardisering kan verka hämmande, i alla fall när så kallade meänkieliaktivister ger sig själva tolkningsföreträde. I Hannas studie berättas om några få ur den äldre generationen som sätter gränser för språket och därmed stänger ute många.”

Så här reagerar en av de äldre: ”Vilka är de här några få äldre som Hanna Aili och SRT-Ts unga angriper i MET och i en uppsats? Vilken oerhörd anklagelse! Vilka är de få ur den äldre generationen som sätter gränser för unga? Jag känner ingen! Och vad är det för aktivister? Så kallade! Bland de citerade finns Ida Brännström, vad jag vet är hon den enda som sätter gränser när hon i offentlig av staten betald rapport förnekar existensen av meänkielispråkig tidskrift och meänkielitalande personer. De ideologiska rötterna till ovanstående förskräcker.”

Kategoria(t): Ylheinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.