Nu får du förklara dig – ur arkivet

Hittade denna text i arkivet. Så här var det för 20 år sedan.

Nu får du förklara dig – evangelierna på meänkieli

 

Rubriken har jag tagit från en mycket levande berättelse om hur några germanska kyrkliga ledare klagade hos påven i Rom över att bröderna Konstantinos Filosofen(senare Kirillos, varav det kirilliska alfabetet) och Methodios översatt heliga texter till ett icke-heligt språk, nämligen det slaviska. Dessa germaner krävde mer eller mindre brödernas huvuden på fat. I Venedig försvarade sig Konstantinos mot sina motståndare, som nämnda krönika liknar vid kraxande kråkor. ”Nu får du förklara dig”, sade dessa, ”hur kan du ge slaverna en skrift som inte ens apostlarna känt till, inte påven i Rom!” Filosofen svarade: ”Faller inte Guds regn över alla på samma sätt? Lyser inte solen över alla, och andas vi inte alla samma luft? Att ni inte skäms att bara använda tre språk(hebreiska, grekiska och latin, min anm.) och göra alla andra språk och folk både blinda och döva?! Vi känner många folk som har en egen skrift och som med den visar Gud stor ära.”

Meänkieli blev ett eget språk i mitten av 80-talet. På mycket kort tid har det publicerats romaner, teaterpjäser, artiklar och annan skrift. Vid Uleåborgs universitet har en professor till och med opponerat på detta nya finsk-urgiska språk. Språket har också fått officiell ställning som minoritetsspråk i EU. Även den svenska minoritetsutredningen har gått på samma linje. Meänkieli är nu ett språk bland alla andra.

Översättningen av Markusevangeliet 1988 var en viktig händelse. Titeln, Tule Leevi fölhjyyn, (Slå följe med oss, Levi) har blivit ett ordspråk i finsktalande områden i Norden.

Några år senare utkom Johannesevangeliet, och till Lars Levi Laestadius 200-års jubileum i januari 2000 överlämnas alla fyra evangelierna på meänkieli till kyrkan i Pajala. Budgeten har varit mycket liten. Praktiskt taget allt arbete har varit ideellt. Utan Svenska Bibelsällskapets stöd skulle det inte ha varit möjligt att slutföra översättningsarbetet.

Översättningen är gjord av författaren Bengt Pohjanen. En arbetsgrupp bestående av universitetslektor Matti Kenttä, språkkännarna Marita Matsson-Barsk och Kerstin Johansson har granskat texten och kommit med synpunkter. Arbetet har varit mycket spännande. Arbetet är kirilliskt: ett nytt skriftspråk kräver mycket arbete, kunskap och tro på språkets möjligheter.

Redan 1984 framfördes önskemål till arbetsgruppen för översättningen av den svenska psalmboken till finska om att även psalmer på meänkieli skulle finnas med i den nya boken. De kyrkliga handböckerna bör också översättas till meänkieli. Än så länge har önskemålen klingat ohörda. Svenska kyrkans representanter har svarat att det är finskan som gäller i svenska Tornedalen. Det är synd, eftersom de flesta tornedalingar inte alls kan finska. Meänkieli är deras språk, heligt som alla andra språk.

 

 

Bengt Pohjanen

Kategoria(t): Ylheinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.