Kerstin Tuomas Larsson

 

Johan Sandberg McGuinne
Poem 180

This poem was written by the Tornedalian poet Kerstin Tuomas Larsson, who

published the first ever poetry collection in Meänkieli 18 years ago.

 

I´ve made a Scottish Gaelic translation of it, but you  can read the original

poem in  Swedish at the end of this post, as per usual.

COIBHNEAS

 

oir bu cridhean a`choibhneis a bh`annainn,

cha do thug sinn cuireadh dhaibh

airson pairt a ghabail `sna cèillidhean a bh´againn

 

oir a bha sinne daoine cobhneil, cha do thug sinn

ar gnè fhéin de dh´ábhachdas, ar seanfhacian,

ar sùgraidh is ar n-òrain dhaibh

 

oir a bha coibhneas ´sna leabhraichean againn,

thug sinn an stòras as fhèarr dhaibh

 

`Nisd, cha dèan iad gà comhia rinn

agus chan urrainn dhuinn Suainis a chur air gach rud

 

Siud mar a bha e, oir bha sinne gu math coibhneil,

thug sinn ainmean is facian na mòr-chuidh orra,

ged is ar n-òganaich is ar clann a th`annta,

ar n-am ri teachd.

Kategoria(t): Dikter/Runoja. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.