Recension

 Författare och titel: Anders Holmer: Regn /Natur & Kultur) Översättning (Sae): Mona Mörtlund

Sae (Regn), är en barnbok med en aning underfundiga, dock inte svåröversatta korta texter.

Översättaren har tidigare översatt barnböcker (Totte, Emma). Hon har även gett ut egna verk, barnböcker och lyrik.

Översättningen avviker så mycket från originaltexten att det var svårt att se att det verkligen rörde sig om samma verk. Eftersom Holmers korta texter är en aning underfundiga tänkte jag först att det rörde sig om fria tolkningar men vid en noggrann genomgång upptäckte jag att det i varje text i praktiken förekommer missuppfattningar och språkliga inkonsekvenser, felaktigheter. Eftersom texterna är så pass få gjorde jag en översättning av samtliga texter och fann att de är ganska lätta att översätta och att man kan få fram det underfundiga genom att översätta, inte skriva om eller utelämna text.    Översättaren använder också finska låneord trots att det finns motsvarande välkända ord på meänkieli. Översättaren har problem med grammatik och stavning, inkonsekvenser och meningsbyggnad.

Exempel: Meänkieli har i motsats till finskan en halvlång vokal som tecknas med en vokal. Översättaren stavar ”avisi” med en vokal medan ”musikki”, som också har en halvlång vokal, stavas ”musiikki”, med två vokaler.    Meänkieli saknar mjuka konsonanter, vilket översättaren också har svårt att hantera. De blir inkonsekvenser där stundom svenskan, ibland finskan skapar onödiga interferenser. Samma sak gäller vokalerna. ”Tolerans” blir ”toleransi” medan ”humanismi” blir ”hymanismi”. Demokrati skrivs idag på meänkieli ”temokratii”, men översättaren skriver ”demokratii”. Det är inkonsekvensen som är besvärande.

Exempel:

Holmer:

Hästens havre gror
på åkern som den plöjer,
kråkans havre med

Översättaren:

Hevonen oottaa kauraa,
maata ko velttaa
vares jo syöpii

Översatt tillbaka till svenska:

Hästen väntar på havre,
då den myllar jorden
kråkan äterer redan

Verbet gror= orastaa/ittuu Velttaa= mylla potatisland/liten täppa (Verbet plöja=auraa) syöpii= dubbelteckning av 3 pers. sing= äter-er

Texten skulle kunna översättas mer ordagrant:
Hevosen kaura orastaa
pellola mitä se auraa,
vareksen kauraa kans

Så enkelt får man till och med fram ett rim.

Övrigt I finskt talspråk ersätts ibland 3 pers plur med 3 pers sing, vilket för meänkieli är helt främmande. Även sådan felaktigheter finns i översättningen.
Översättningen innehåller utelämnade ord. Felöversättningar av ord. Onödigt att översätta ”mjölktand” med ”tand”. Om inte författaren, förlaget och översättaren har kommit överens om en ny bok med samma illustrationer så har jag svårt att se översättningen annat än som undermålig rakt igenom.    Inte en enda översatt text är försvarbar. Om det inte handlar om så fria tolkningar att det rör sig om en annan bok. Men språket är i det fall också dåligt.

Meänmaa

 

Kategoria(t): Recensioner. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.